Հայերեն կորպուսներ և տեքստեր համացանցում

Համացանցում մատչելի հայերեն տեքստերի կորպուսներն ընդգրկում են գրաբարի տեքստերի մի քանի բազաներ (http://www.digilib.am/, titus.uni-frankfurt.de, www.sd-editions.com/LALT/home.html), ինչպես նաև Անահիտ Տոնապետյանի (INALCO, Փարիզ) կողմից ստեղծված արևմտահայերեն տեքստերի կորպուսը` մոտ 1.5 մլն. բառամթերքով, որը պիտակավորված է շարահյուսական նոթերով (a.donabedian.free.fr/textes/Noojarmenien.pdf):

Չպիտակավորված արևելահայերեն գեղարվեստական գրականության տեքստեր կարելի է գտնել որոշ բաց էլեկտրոնային գրադարանների կայքէջերում (http://www.armenianhouse.org/, http://www.hayeren.hayastan.com/, http://www.literature.ascp.am/): 

Համացանցում բավականին լավ է ներկայացված ժամանակակից մամուլը: Հարկ է նշել, սակայն, որ շատ պարբերականների կայքէջեր թույլ են տալիս ծանոթանալ միայն ընթացիկ համարներին: Բացառություն են կազմում հետևյալ թերթերի կայքեջերը՝ http://www.azg.am/, http://www.aravot.am/, http://www.yerkir.am/, http://www.iravunk.com/ և այլն, որոնք տրամադրում են իրենց արխիվները:

Մեր խորին երախտագիտությունն ենք հայտնում բոլոր առկա էլեկտրոնային աղբյուրներին և նրանց հիմնադիրներին՝ համացանցում տեքստերը բաց տրամադրելու համար: Ստորև ներկայացված են համացանցի աղբյուրներից բեռնված և ԱՐԵՎԱԿ-ում ընդգրկված տեքստերի տվյալներ:

Ի տարբերություն գրավոր խոսքի, արևելահայերեն բանավոր խոսքը ի սպառ բացակայում է թե՛ համացանցում, թե՛ տպագրված աշխատություններում, որը հանգեցնում է նաև բանավոր խոսքի տեսական նկարագրման անբավարար մակարդակի:

Համացանցից բեռնված մամուլն ԱՐԵՎԱԿ-ում    
Աղբյուր

# համար

# բառանիշ  

 
www.azg.am

                     1 366  

                11 296 771  

 
www.aravot.am

                     1 646  

                14 013 907  

 
www.hzh.am

                        741  

                 6 514 430  

 
www.hayrenik.com

                        245  

                 1 057 653  

 
www.noyan-tapan.com

                        131  

                 1 040 634  

 
www.iravunk.com

                     1 048  

                    582 583  

 
www.noravank.am

                            6  

                      27 267  

 
www.yerkir.am

                            6  

                      21 954  

 
ընդամենը՝

                    5 189  

              34 555 199  

 
       
Համացանցից բեռնված գեղարվեստական և ոչ գեղարվեստական գրականությունը ԱՐԵՎԱԿ-ում
Աղբյուր

գեղ. (# բառանիշ)

ոչ գեղ. (# բառանիշ)

ընդամենը

www.people.cornell.edu  

                    696 548  

                             696 548  

www.armenianhouse.org

                  558 070  

                    350 469  

                             908 539  

www.arlis.am  

                    643 390  

                             643 390  

www.genproc.am  

                    286 050  

                             286 050  

www.artgrak.am

                  189 635  

                      40 782  

                             230 417  

www.hayeren.hayastan.com

                  179 267  

                      15 560  

                             194 827  

www.vernatun.org

                  183 759  

                        3 144  

                             186 903  

www.new.aravot.am

                  176 069  

 

                             176 069  

www.armenianpoetry.com

                    81 700  

 

                              81 700  

www.vraert.com

                    16 089  

                      17 426  

                              33 515  

www.archives.am  

                      57 788  

                              57 788  

www.hawatk.com

                    56 435  

 

                              56 435  

www.qahana.am  

                      38 442  

                              38 442  

www.democracy.am  

                        9 354  

                                9 354  

www.hhk.am  

                        7 770  

                                7 770  

www.forum.hayastan.com

                     5 532  

 

                                5 532  

www.hyeforum.com

                     5 083  

 

                                5 083  

www.hakhverdyan.livejournal.com

                     3 634  

 

                                3 634  

www.hayary.org

                     1 434  

 

                                1 434  

www.inknagir.org

                  119 739  

                      55 458  

                             175 197  

www.hetq.am

                     4 430  

 

                                4 430  

ընդամենը՝

             1 580 876  

                2 222 181  

                        3 803 057  

       
       
Բեռնված էլեկտրոնային հաղորդակցությունը ԱՐԵՎԱԿ-ում  
Աղբյուր

# բառանիշ

   
forum.am-kayq.com 442 399    
ընդամենը՝ 442 399