Ուղեցույց

Ուղեցույցում ներկայացված են մեկնաբանություններ ԱՐԵՎԱԿ-ում հարցումների արագ իրականացման և նրանց արդյունքներից հեշտ օգտվելու մասին: Այն մշակված է հիմնականում ոչ լեզվաբան օգտվողների համար, և, ընդհանուր բացատրություններից բացի, ընդգրկում է հարցման օրինակներ, ինչպես նաև ԱՐԵՎԱԿ-ում կիրառված քերականական պիտակների ցանկը, որի հետ ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ Պիտակավորում բաժնում:

Ուղեցույցը բաղկացած է 7 բաժնից.

1. Բառանիշային հարցումներ բաժնում մեկնաբանվում է առանձին բառերի որոնման իրականացումը:
2. Համատեքստային հարցումներ բաժնում մեկնաբանվում է մի քանի բառերի համադրման որոնման իրականացումը:
3. Ենթակորպուս բաժնում բացատրվում է, թե ինչպես սահմանափակել որոնումը որոշակի չափանիշներով, օրինակ՝ ըստ հեղինակի, տարեթվի, ժանրի և այլն:
4. Վիրտուալ ստեղնաշար բաժնում մեկնաբանվում է հայերեն տեքստի մուտքագրումը:
5. Հարցման արդյունքներ բաժնում բացատրվում են արդյունքների արտածման չափանիշները, ներառյալ տեսակավորումը, համատեքստերի ընդլայնումը, անցումը տառադարձման և այլն:
6. Հարցման օրինակներ բաժնում ներկայացված են որոշ հաճախակի հանդիպող հարցման տեսակներ:
7. Բառարան բաժնում ընդգրկված են ինտերֆեյսում օգտագործված որոշ էլեմենտների անունների բացատրություններ: 

1. Բառանիշային հարցումներ
1.1. Բառաձևային, բառույթային և թարգմանության հարցումներ
1.2. Քերականական հարցումներ
1.3. Ընդլայնված հարցումներ
1.4. Հատուկ նշաններ և տրամաբանական ֆունկցիաներ

2. Համատեքստային հարցումներ

2.1. Երկբառանիշային հարցումներ
2.2. Բառանիշների ավելացում և նվազեցում
2.3. Ընդլայնված հնարավորություններ
2.4. Արագ որոնում

3. Ենթակորպուս
3.1. Ենթակորպուսի պատուհան
3.2. Ենթակորպուսի չափանիշներ
3.3. Հեղինակներ և վերնագրեր
3.4. Տարեթիվ / ժամանակաշրջան
3.5. Ժանր
3.6. Ենթակորպուսի նախադիտում

4. Վիրտուալ ստեղնաշար
4.1. Հայերեն տառեր
4.2. Տառադարձում

5. Հարցման արդյունքներ
5.1. Հարցման արդյունքների մշակում
5.2. Հարցման արդյունքների բնութագիր
5.3. Զրո արդյունք
5.4. Ծանր հարցումներ
5.5. Հարցման արդյունքների դիտում
5.6. Համատեքստի ընդլայնում
5.7. Բառագիտական-ձևաբանական վերլուծություն
5.8. Տեսակավորում
5.9. Արտածման տառատեսակներ
5.10. Արտածման դասավորություն

6. Հարցման օրինակներ

7. Բառարան